Természeti értékeink, a Zemplén jövője!

A program célja, indokoltsága.
A zempléni kistájak természeti értékekben még gazdag, de fennmaradásukban veszélyeztetett értékeinek a fenntartható fejlődést szolgáló bemutatása, fenntartása és fejlesztése. A Zempléni-hegyég és a szomszédos kistájak (Zempléni Tájegység) hazánk természeti értékekben egyik leggazdagabb tájegysége. Nagyobb része Natura 2000 terület, jelentős részét tájvédelmi körzetek foglalják magukba, egy része nemzetközi jelentőségű vízimadár-élőhely (Ramsari terület), számos egyéb faj tekintetében európai jelentőségű. Mindezen értékek megőrzése csak a helyi társadalmi és gazdasági viszonyoknak a fenntartható fejlődés elvének megfelelő fejlesztése esetén lehetséges. Ennek ellenére a lakosság alig ismeri a terület értékeit. Kis túlzással, hasznosítása a szőlőtermesztésre, vadgazdálkodásra, hagyományos turizmusra, fakitermelésre korlátozódik. A meglévő értékek többsége szűk körben ismert, idegenforgalmilag alig, vagy nem hasznosított. A forgalmas szállítási útvonalak közé eső – belső perifériát képező – tájegység hosszabb távon csak a természeti értékekre, az ezekre épülő természetbarát idegenforgalmi hasznosításra építhet. Erre csak akkor van esély, ha a vállalkozni szándékozók és a potenciális alkalmazottaik ismerik ezen értékeket. A vállalkozói réteg egy része már felismerte a természeti értékekben rejlő lehetőségeket, a fenntarthatóság fontosságát (tiltakozás a környezetet terhelő energiaipari beruházások ellen, kiállás a védett területek nemzeti parki rangra emelése mellett). Az elindult folyamat kiszélesedésére csak a helyi társadalom támogatásával van lehetőség. Az egyesület ezzel a céllal alakult, ezért dolgozik, és jelen program keretében tovább kívánja bővíteni a szűkebb hazájuk értékeit ismerő, hosszú távon itt, az értékeket megőrizve élni, azért tenni akarók körét.

A projekt megvalósításának tervezett ideje, szakmai előzményei, helyszínei
Jelen programot 2008. július 1. és 2010. június 30. között kívánjuk megvalósítani. A konkrét projektrészek tervezett megvalósítási ideje az ütemtervben részletezve megtalálható. A program részelemei négy-öt éves múltra tekintenek vissza. Egy-egy eleme szakemberek bevonásával jutott el az ötlettől a megvalósítás jelenlegi szintjéig, az egyes programok megvalósításának felajánlásától a programokra való igény jelentkezéséig.
A szemléletformáló programok esetében a helyszínek a Hegyalja települései: Sátoraljaújhely, Kazinczy Múzeum; Sárospatak, A Művelődés Háza; Tokaj, Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium; Szerencs, Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola; Abaújszántó, Bodrogkeresztúr, Hercegkút, Tokaj, Tolcsva, Szerencs általános iskolái. Az élőhely rekonstrukciós programok keretében az általános iskolák szűkebb természeti környezete és az István-kúti Nyírjes. Az irodai munka helyszínei: Sátoraljaújhely, Jókai Mór u. 7. (titkár lakhelye) és Budapest, ELTE TTK BI Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék.

A fő célcsoport a középiskolás korosztály, mivel az elmúlt évtized változásainak köszönhetően, a természeti környezettől eltávolodva, a fogyasztás bűvöletében nőtt fel. Kisebb részben a még kevésbé átformálódott általános iskolás korosztály, akik szüleikre is komoly hatást tudnak gyakorolni. Az iskolás korosztályon keresztül a térségben magas arányban élő etnikai kisebbség, valamint a diákokkal ill. a természeti környezettel napi kapcsolatban lévő pedagógusok és gazdálkodók.

A munkafolyamatok felelősei
Géczi István: A projekt koordinálása. A mesterséges odú program vezetése, a megjelentetésre kerülő kiadványok megszerkesztése, előadások tartása
Gécziné Nagy Mária: Az előadássorozat egyes helyszíneken történő lebonyolításának megszervezése
Hegyessy Gábor: A projekt hivatalos képviselője. A hüllőkről szóló kiadvány elkészítése. A rovarvilágról szóló előadások megtartása
Illyes Zoltán: A hosszútávú természetvédelmi célú kezelések táborainak lebonyolítása (István-kúti Nyírjes, a Zempléni Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területe)
Nagy György: A Zempléni Gombász Egyesület részvételének koordinálása, gombaismereti előadások megtartása, az előadásokhoz kapcsolódó gombabemutatók megszervezése
Petrovics Zoltán: Az éjszaka ragadozómadarai, a baglyok című kiadvány elkészítése, előadások megtartása
Dr. Tóth Zoltán: A hosszútávú természetvédelmi célú kezelések koordinálása és szakmai felügyelete (István-kúti Nyírjes, a Zempléni Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területe) és a Zempléni élőhelyek és élővilág digitális látványtárának kialakítása
Az egyes előadások megtartói: Firmánszky Gábor, Frank Tamás, Serfőző József, Szegedi Zsolt, Zsólyomi Tamás
A pályázati cél megvalósításában részt vesz a Zempléni Gombász Egyesület, a Tokaji Természetvédelmi Egyesület, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni Tájegység, ELTE TTK BI Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, a Kazinczy Ferenc Múzeum, Sárospatak, A Művelődés Háza, a helyszíneknél felsorolt oktatási intézmények.

A projekt megvalósítása során két fő tevékenység kapcsolódik össze, a tájegység lakosságának szemléletformálása (a fenntartható fejlődés alapja a jelenleg általános fogyasztói szemlélet megváltozása), és erre építve, ezzel szervesen összekapcsolva élőhelyrekonstrukció (gyakorlati példa a fenntarthatóságra, annak fontosságára). A szemléletformálás formái: (1.) előadássorozat a tájegység értékeiről, (2.) ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése, (3.) gombabemutatók (egy-egy előadássorozat részeként). Az élőhelyrekonstrukció két szintje: (1.) lakott környezetben és annak közvetlen szomszédságában mesterséges odútelepek kialakítása, azok oktatási intézmények részére kezelésre történő átadása, (2.) természetvédelmi célú kezelések folytatása és szemléletformálás az "István-kúti Nyírjes" körzetében (a Zempléni Tájvédelmi Körzet egyik fokozottan védett területe). A kiadványok eljuttatásra kerülnek valamennyi társadalmi réteghez, a bemutatókon, a rekonstrukciós munkákban minden érdeklődő rész vehet.

Az előadássorozat előadói és témái:

 1. Firmánszky Gábor: Nagyragadozók (farkas, hiúz) a Zempléni-hegységben
 1. Firmánszky Gábor: Zempléni Tájvédelmi Körzet, Zempléni Tájegység
 2. Géczi István: Denevérek világa, denevérvédelem
 1. Géczi István: Mesterséges odútelepek madár és kisemlős fajai
 2. Hegyessy Gábor: Bogarak világa
 3. Hegyessy Gábor: Long-erdő Természetvédelmi Terület
 4. Dr. Nagy György: A mérgező gombák
 5. Gécziné Nagy Mária: A kalapos gombák és a természetvédelem
 6. Petrovics Zoltán: Az éjszaka ragadozómadarai: a baglyok
 7. Petrovics Zoltán: Vízimadarak
 8. Serfőző József: A fehér gólya és védelme
 9. Szegedi Zsolt: Kétéltűek és hüllők
 10. Szegedi Zsolt: Ragadozómadár-védelem a Zempléni-hegységben és peremterületein
 11. Zsólyomi Tamás: A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet
 12. Zsólyomi Tamás: Zemplén növényvilága

Fő célkitűzése értékeink bemutatása, az érdeklődés felkeltése, annak elérése, hogy minél többen kapcsolódjanak be a program gyakorlati részébe, vegyenek részt az élőhelyrekonstrukciókban, esetleg saját maguk hajtsanak ilyeneket végre az otthonukban, kertjükben. Ismerjék fel az értékeinkkel fenntartató módon történő gazdálkodás, mint egyetlen járható út, fontosságát.
A megjelentetni tervezet két kiadvány
Abaúj-Zemplén Természeti Értékei 8. Hüllők és 9. Az éjszaka ragadozómadarai, a baglyok. (Tervezett formátum: A5, színes borító és fotó melléklet, 3 ív terjedelem, kiadványonként 1 500 pl.) Célja a lakosság figyelmének felkeltése, széles köreinek tájékoztatása, a még meglévő tévhitek eloszlatása.
Gombabemutatóra két helyszínen kerül sor, frissen szedett gombák felhasználásával, melyet a Zempléni Gombász Egyesület biztosít az egyes alkalmakra. Célja a gombafajoknak az élővilág összetett rendszerében betöltött szerepének bemutatása.
A 2002-2007. között elvégeztük a fokozottan védett Nyírjest benövő cserjék és fák teljes kitakarítását, sikerült a terület egy részét megtisztítani (Háromhuta 49A, 48C és 48D erdőrészletek vadászházhoz közeli részei). Az élőhely fenntartása megköveteli a munka, a beindult kaszálás folytatását.

A projekt megvalósításának költsége, tervezett finanszírozási módja
A projekt teljes költség 3.566.000 Ft. Ebből 3.000.000 Ft az egyesület által maximálisan pályázható összeg. Az 566.000 Ft a szükséges önerő, melyből 316.000 Ft tényleges pénzbeli önerő, 250.000 Ft jól kalkulálható önkéntes munka. Önkéntes munkavégzés során kerülnek kialakításra és kihelyezésre a mesterséges odúk, kerül elvégzésre a rétrekonstrukció során esedékes kaszálás, cserjeirtás. Egy-egy évben 2-2 alkalommal, alkalmanként 5 nap és 5 fő fogja elvégezni a munkálatokat. (Összesen 4 alkalom, 5 nap, 5 fő, 2.000 Ft jelképes munkadíj.) Önkéntes munka keretében kerül sor a tájékoztató táblák kihelyezésére is, de ez komolyabb eszközöket, tapasztalatot igényel (5 fő, 5 órás munkája, 2.000 Ft óradíj). A ráfordítások eredményeként minimum 3.600 diák fog hallani és látni a tájegység értékeiről. Elkészül kb. 200 db új mesterséges odú, mely az egyes iskolák környezetétől függő számú (minimum 4) új odútelep formájában átadásra kerül a résztvevő iskolák részére. Az új odútelepek és az István-kúti Nyírjes területén kihelyezésre kerül 6 db tájékoztató tábla a programról és a támogatásról. A két kiadvány összesen 3.000 példányban kerül megjelentetésre, és eljuttatásra a tájegység pedagógusaihoz, az érintett vállalkozókhoz, a frekventált idegenforgalmi helyszínekre.
A projekt beruházási költségei három nagyobb és több kisebb, az egyesület programjainak megvalósítását tartósan szolgáló eszközre korlátozódnak és a pályázott összeg 1/6-t teszik ki (motoros kasza, PDA, kiadványszerkesztő szoftver, kézi szerszámok). A működési költségek az egyes tényleges programrészek megvalósítását fedezik, az általános működési költségek a legminimálisabbakra lettek redukálva, és az önerőből kerülnek finanszírozásra.
Az előadói díjak (6.000 Ft/előadás) az előadók felmerülő költségeit fedezik (útiköltség, munkaidőből való kiesés). A digitális látványtár szakmai szövegeinek költségei (fajleírás és kép / 1.000 Ft) jelképes munkadíjat jelentenek. Az informatikai szakmai ismeretek az oldalak tartalmára tekintettel kerültek kiszámításra. A nyomdai költségek, a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kht. részéről, a rendszeres partner részére nyújtott kedvezményekkel csökkentet árak (Valamennyi általunk felkeresett nyomdánál kedvezőbbek, ugyanakkor megbízható minőségűek). A tájékoztató táblák a bekerülési árban kerülnek az egyesület részére elkészítésre.
Az egyesület az önerő saját forrás részét az elmúlt években kapott és tartalékolt 1%-os felajánlásokból (2005: 87.000 Ft; 2006: 96.000 Ft; 2007: 77.000 Ft) és 2007-ben magánszemélyektől kapott felajánlásokból biztosítja. Az önkéntes munkára a garancia az elmúlt években elkészült kb. 1.000 db mesterséges odú, az István-kúti Nyírjes területén elvégzett munka, az ezekben részt vett önkéntesek. Csak a Nyírjes esetében eddig 33 fő.

Ugyanezen témakört érintő korábbi pályázatok megvalósulása, a kapott támogatás hatása, eredményessége
2002 és 2007 között rendszeresen valósítottunk meg pályázatokat jelen program témakörei tekintetében. A támogatások eredményeként nyolc oktatási intézményben valósítottuk meg az előadássorozatot, több intézménybe jelenleg is várják, egy helyen jelenleg zajlik az előadássorozat. Eddig kb. 4 000 diák vett részt az előadásokon. Az odúkészítés eredményeként folyamatosan bővül a működő mesterségesodúk (kb. 800 db) és odútelepek száma. Az eltelt évek alatt a saját kezelésű odútelepek (7 odútelep, kb. 500 működő odúval) mellett hét iskola (Bodroghalom, 30 db; Erdőhorváti, 30 db; Füzér, 10 db;  Mikóháza, 20 db;  Pácin, 100 db; Pálháza, 10 db; Telkibánya általános iskolái, 100 db) részére adtunk át odúkat, alakítottunk ki részükre és adtunk át kezelésre odútelepeket. Ezek eredményeként rendszeresen részt veszünk a helyi pedagógusok környezeti nevelési továbbképzésében.
Az István-kúti élőhelyrekonstrukció eredményeként az egykori kaszálórét nagy részén helyreállt a védetté nyilvánítás kori állapot, (Lásd. www.civilzemplen.hu/wwwazertke/ism_kiadvanyok.htm) megindult a védett fajok újbóli térnyerése.
A korábbi pályázatok részeként hét ismeretterjesztő füzetet jelentetünk meg, juttattunk el az oktatási intézményekbe, turisztikailag frekventált helyszínekre, idegenforgalmi szálláshelyekre. Valamennyiről pozitív volt a visszajelzés, folyamatos az igény irántuk. (Lásd. fenti honlap.)
Jelen programmal tovább kívánjuk bővíteni a bekapcsolódó oktatási intézmények körét. Az új kiadványokkal két újabb, sokak által félt, bántalmazott (hüllők és baglyok) állatcsoport kerül bemutatásra. Az újabb odútelepek kialakításával sok fiatalnak és felnőttnek tudjuk bemutatni, milyen egyszerűen tehetnek a természet védelme érdekében, és tudunk kedvet kelteni komolyabb természetvédelmi munkákba való bekapcsolódásra, egyúttal lehetőséget is adva erre az István-kúti munkálatok keretében.

A nyilvánosság biztosítása, jó vezetés, korrupciómentesség
Egyesületünk tevékenysége alapításától kezdve a nagy nyilvánosság előtt zajlik, programjai a helyi lakosságot szolgálják. A közgyűlések, a vezetőség döntései mindenki részére hozzáférhetőek, az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat bárki igénybe veheti. Ügyészségi vizsgálat igazolta működése szabályszerűségét. Tevékenységéről, eredményeiről rendszeresen jelentett meg írásokat a helyi sajtóban, él a helyi televízió és a helyi rádió nyújtotta lehetőségekkel. Sikeres programjainkról rendszeresen ad hírt, készít rövidebb-hosszabb műsorokat a ZemplénTV. A program keretében megjelentetni tervezett kiadványokon, tájékoztató táblákon, az internetre elkészülő látványtár részeként, a kiírásnak megfelelően feltüntetésre kerül, hogy a program az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül támogatott, feltüntetésre kerülnek az emblémák. Az egyesület honlapján (www.azertke.hu) is feltüntetésre kerül majd a program támogatója. Az előadássorozat PowerPoint bemutatóin is feltüntetésre kerül a támogató, a Finanszírozási Mechanizmus. A program során is élni fogunk a fenti lehetőségeinkkel, rendszeresen publikáljuk majd a program eredményeit az írott sajtóban, az elektronikus médiákban és a honlapunkon. Rendszeresen tájékoztatjuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot a program aktuális eseményeiről, rendezvényeiről.

Az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület
eddig végzett tevékenysége

Az Egyesület 2000 decemberében alakult. Gyakorlati működése 2001-ben vette kezdetét. Tevékenységi körei:

 1. gyakorlati természetvédelmi programok megvalósítása (denevér védelmi program, mesterséges odútelepek programja, István-kúti Nyírjes élőhelyrekonstrukciója),
 2. ismeretterjesztő (Abaúj-Zemplén Természeti Értékei füzetsorozat) és szakmai kiadványok (Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről) megjelentetése,
 3. előadássorozat tartása Abaúj-Zemplén természeti értékeiről,
 4. akkreditált továbbképzések pedagógusok részére,
 5. a www.civilzemplen.hu működtetése.

Eddigi főbb eredmények:

 1. Az abaúj-zempléni táj denevérek lakta épületeinek felmérése és monitoringja.
 2. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásában a mesterséges üregek (egykori bányák) felmérése, minitoringja, védetté nyilvánítási javaslatok készítése. Két denevér telelőhely rekonstrukciója. Bőrszárnyú barátaink című film elkészítése és oktatási intézményekbe való eljuttatása.
 3. Az István-kúti Nyírjes egy részének sikeres élőhelyrekonstrukciója.
 4. Több mint 800 db mesterséges odú elkészítése, mesterséges odútelep kialakítása, fenntartása, egy részük oktatási intézmények részére történt átadása.
 5. Az Abaúj-Zemplén Természeti Értékei sorozat hét füzetének megjelentetése:

1. Kígyók Abaúj-Zemplénben
2. Zempléni odútelepek madár- és emlősfajai
3. Denevérek
4. Kétéltűek
5. A Long-erdő gombái
6. Ragadozómadarak Abaújban és Zemplénben
7. Az Istvánkúti Nyírjes

 1. Az Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről sorozat megjelentetése:

IV. kötet: Ádám László és Hegyessy Gábor: Abaúj és Zemplén tájainak ragadozó vízibogarai
V. kötet: Kontschán Jenő – Hegyessy Gábor – Csordás Beáta: „Abaúj és Zemplén Tájainak Makroszkopikus Rákjai”

 1. Előadássorozat lebonyolítása nyolc helyszínen, helyszínenként 10-18 előadással, Sátoraljaújhelytől Abaújszántóig és Göncig. Az előadássorozat anyagának Húsz éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet címmel történt megjelentetése és utánnyomatása, eljuttatása a térségi ellátási körzetek pedagógusaihoz.
 2. Kisgyerekek részére készült el, Kalandozások Denevér Danival címmel, egy az éjszakai élővilágot bemutató mesés természetismeret, amely 2008 januárjában jelent meg.
 3. Hat akkreditált továbbképzés megvalósítása.
 4. A www.civilzemplen.hu oldal kialakítása, karbantartása és bővítése.

Az Egyesület aktív tagsága kb. 15 fő (akik a tényleges tevékenységet végzik), tagdíjat fizet 30 fő. Valamennyi aktív tag rendszeresen önkéntes munkát végez az egyes programok lebonyolítása folyamán. Valamint 8-10 nem tag segíti rendszeresen az Egyesület munkáját.  Az Egyesületünk fő erőssége, hogy a tagság és a programok lebonyolításában résztvevő külsősök hivatásos és „amatőr” természetvédelmi szakemberek, általános iskolai és középiskolai pedagógusok, tapasztalt természettudósok (biológusok, erdőmérnök, vadászati felügyelő), és környezeti nevelésben jártas pedagógusok (erdei iskola szakértők, szakkörvezetők). Állandó alkalmazott nincs.
Jelenleg futó programjaink:      - a meglévő mesterséges odútelepek fenntartása
- az ismert denevér élőhelyek monitoringja
- ismeretterjesztő előadássorozat (Sátoraljaújhely, Kossuth Gimnázium)
- vándorkiállítás a mesterséges odútelepek élővilágáról
- www.civilzemplen.hu

Az anyagi források döntően pályázati támogatások: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala, Nemzeti Civil Alapprogram, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Oktatási Minisztérium, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Természeti Örökségünk Alapítvány, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, B-A-Z Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség. Kisebb részben az 1%-os felajánlások, egyéni adományok.
Állandó partnereink az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni Tájvédelmi Körzet és ennek szakemberei, a B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet, a Sárospataki és a Sátoraljaújhelyi Többcélú Kistérségi Társulás, a Zempléni Civil Szervezetek Szövetsége, a Tokaji Természetvédelmi Egyesület, a Zempléni Gombász Egyesület, az MME 32. sz. Zempléni Helyi Csoport, a Kazinczy Ferenc Múzeum, a Zemplén Televízió, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma.

A Zempléni Gombász Egyesület eddig végzett tevékenysége

A Zempléni Gombász Egyesület 2004. október 24-én alakult. Az egyesület célja a gombákkal kapcsolatos kutatómunka és ismeretterjesztés, a gombászat iránt érdeklődők összefogása valamint a környezeti neveléssel foglalkozók, a gombászat különböző területein tevékenykedők munkájának a segítése.
Hároméves működésünk során két alapfokú gombaismereti tanfolyamot szervezetünk, ahol közel 80 fő 15 elméleti előadás és 8 terepgyakorlat alkalmával szerzett ismereteket. A vizsgákat Dr. Vasas Gizella és Dr. Locsmándi Csaba mikológusok előtt tették le az arra jelentkezők liofilizált gombák segítségével..
Minden évben kétnapos gombakiállítást szerveztünk a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban, ahol a három alkalommal több mint hétezer látogató tekintette meg a frissen gyűjtött gombákból álló kiállítást. 2006. és 2007. évben a kiállítást fotókkal egészítettük ki, valamint általános iskola alsó tagozatos tanulói számára rajzpályázatot hirdettünk.
2007. évben Sárospatakon is megszerveztük a kétnapos kiállítást a Művelődés-Házában, ahol a bemutatott anyagot háromezer fő tekintette meg.
2006. évben kezdtük el a természetvédelmi értékeiről híres Long-erdő gomba monitoringját, melynek eredményeiről jelent meg a Long-erdő gombái című ismertető kiadvány.
Az elmúlt évek eredményei közé tartozik a Bózsvai Gombanapok rendezvénysorozat megszervezése, valamint a Zemplénben 2006. évben megrendezett IX. Országos Gombásztalálkozó is.
A három év során számos alkalommal, neves szakemberek tartottak előadást gombákkal kapcsolatos ismereteikről, kutatásaikról.
Az egyesület taglétszáma jelenleg 84 fő, alkalmazottak nincsenek, a tagok önkéntes alapon végzik a feladataikat. A megfelelő szakértelmet gombászati ismeretekből képzett tagjaink adják – gombaszakellenőrök, biológusok, alapfokú gombaismereti tanfolyamot végzettek –, akik szívesen vesznek részt az ismeretek átadásában.
Felvettük a kapcsolatot a Krakkói Gombász Egyesülettel, ami nemzetközi együttműködésre és kölcsönös tapasztalatcserére adott lehetőséget a 2006-2007-es esztendőkben.
www.zge.hu címen érhető el honlapunk. rendszeres Hírleveleink és aktív közösségi életünk lehetőséget ad minden tagtársunknak a számára megfelelő programban való részvételre, a gombákkal kapcsolatos információk megszerzésére.
 2008. évben ismételten meghirdetésre kerül az alapfokú gombaismerői tanfolyam. Folytatjuk a hasonló szervezetekkel történő kapcsolatépítést, a zempléni gombák adatainak feldolgozását. Harmadik évfolyamába lép a helyi televízióban a „Gombázzunk együtt” című gombaismereti műsor. 2008. júliusában kerül megrendezésre Bózsván a III. Bózsvai Gombanapok rendezvénysorozata, ahol a miskolci és debreceni  gombászokon kívül a lengyelországi Krakkói és az erdélyi László Kálmán Gombászegyesület tagjait is vendégül látjuk.
Legfőbb támogatóink a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Nemzeti Civil Alapprogram, a BAZ Megyei Közgyűlés MECÉNÁS alapja, valamint a sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal, a városban működő Civil-Ház, a helyi Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és a Kazinczy Ferenc Múzeum. Szakmai kapcsolatot alakítottunk ki az Északerdő Rt.-vel, a Bükki, majd az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság kijelölt munkatársaival, valamint az egyéb gombász szervezetekkel, többek között a Mikológiai Társasággal. A sátoraljaújhelyi székhelyű Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesülettel gyümölcsöző együttműködést építettünk ki, együtt jelentetünk meg kiadványt, összehangoljuk előadássorozatainkat.

 
 
Készítette a Literátus 2003 Bt.